До вниманието на всички!

 

Току-що бях информиран за публикуването на компилацията „20 години Brazen Abbot CD / DVD“ . Много съм натъжен от новината, че осъществяването на тази "домашна контрабанда" е била направена без мое знание, съгласие или одобрение. Смятам, че това е нарушение на доверие и лоялна търговска практика.

Оповавам се на правните аспекти и призовавам всички да не купуват този "неоторизиран" продукт от гледна точка на всички правни точки преди да са договорени и приети.

 

Аз съм шокиран и разочарован от тази неетична постъпка от страна на г-н Коцев, за мен това, е "забиване на нож в гърба." Никога не съм виждал това DVD и не съм бил наясно с факта, че г-н Коцев е имал намерение да го създаде по своя собствена преценка, без дори да ме информира. Това е неприемливо и ужасяващо!

 

Аз ще ви помоля да споделите тази информация, за да подкрепим всички истински творци, които още пазят целостта и стандарта в тази разпадаща се музикалната индустрия. Вашият избор, е единственото решение, което може да направи промяната.

 

Оценявам вашето внимание и разбиране по този въпрос и Ви благодаря за проявената любов и подкрепа!

 

Поздрави,

Джо Лин Търнър